Psikiyatri

Psikiyatri

Psikiyatri, insanların ruh ve sinir hastalıkları ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalıdır. Bu kapsamda teşhis ve tedavi faaliyetlerini psikiyatri doktorları yürütür. Avicenna Hastaneleri Psikiyatri bölümü, adeta bir psikiyatri hastanesi gibi faaliyetlerde bulunabilir ve psikiyatri randevu arayışındaki tüm hastalarına yanıt verir.

Avicenna Hastaneleri Psikiyatri Bölümü

Avicenna Hastaneleri Psikiyatri Bölümü’nde psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlar bir araya gelerek görev yaparlar. Ruh ve sinir hastalıkları şikayetleri ile hastaneye gelen hastalar, klinik görüşmeler, muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme gibi teknikler ile tanı sürecini geçirirler. Daha sonra tedavi süreci doktor tarafından belirlenir ve tedaviye başlanır. Tedavinin iki yolu vardır. Birisi farmakoterapi denilen ilaçla tedavi, diğeri ise psikoterapi denilen ruhsal tedavidir.

Çocuk Psikiyatri

Çocuk ve aile danışmanlığı veren psikiyatri uzmanları, ergen danışmanlığı, kişilik testleri ve küçük çocuklar için zeka testleri de yapmaktadır. Öte yandan, gelişimsel testler ile birlikte oyun terapileri de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, destekleyici psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, yeniden işleme terapisi ve göz hareketleri ile duyarsızlaştırma terapisi yapılır.

Ruh ve Sinir Hastalıkları

İnternet üzerinden ruh ve sinir hastalıkları, psikiyatri hastanesi gibi aramalar gerçekleştiren hastalar, Avicenna Hastaneleri psikiyatri doktorları ile karşılaşabileceklerdir. Alanında oldukça uzman tecrübeli psikiyatri doktorları ile adeta bir psikiyatri hastanesi gibi hizmet verebilen hastanemiz, psikiyatrist tavsiye arayan hastalar için en uygun yerdir. Ruh ve sinir hastalıkları sebebiyle psikiyatri randevu arayışındaki tüm hastalar, Avicenna Hastaneleri’ne ulaşarak psikolog randevu alabilir.

Psikiyatri Hastalıkları

Avicenna Hastaneleri Psikiyatri Bölümü’nde teşhis edilen ve tedavisi başlatılabilen hastalıkların ilk akla gelenleri şunlardan oluşur:

Uyku Problemleri

Kişilerin uyku düzeni açısından problemler yaşaması, sadece yorgunluk yaratmayıp, çok sayıda sağlık sıkıntısı yaşama riskinde de artış göstermesine sebebiyet verebilir. Hiçbir hastalığı olmayan bir birey, uykuya dalabilmekte sorunlar yaşıyorsa ya da yeterli seviyede uyuduğu halde yorgunluk hissediyorsa veya sürekli kabul görüyor, uykusundan sayıklayarak uyanıyorsa, bir psikiyatri uzmanına görünmesi gerekmektedir.

Yas Tutma Psikiyatri Hastalığı

Sevdiği bir yakınını kaybetme, sevgiliyle ayrılma, eşiyle boşanma gibi ruh dünyasını derinden sarsan olaylar karşısında kişinin yıkıma uğraması durumudur. Bir diğer deyiş ile yas tutma, tüm insanlarda görülebilecek olan oldukça doğal bir tepki olsa da, ciddi psikiyatrik sorunlar meydana getirebilir. Doktorlar, yas reaksiyonu veren hastalarının zamanla toparlayacağını bilirler ve destekleyici tedavi yöntemleri uygularlar. Fakat, 6 ay gibi bir süre geçmesine rağmen yas reaksiyonu devam ediyor ise ve hastada mutsuzluk, acı çekme, sinir, öfke gibi problemler sürüyor ise, mutlaka psikiyatrik tedaviye başlanması gerekmektedir. Bu durum patolojik yas olarak tanımlanabilir.

Beslenme Problemleri

Kişilerde yaşanan psikolojik problemler sonucunda yeme bozuklukları görülebilmektedir. Beslenme problemleri hastalıkları genel olarak beden algısı ve benlik saygısında düşüş gibi sebepler ile ortaya çıkar. Bu hastalıklar, Anoreksiya Nervoza ve Bulimiya Nervoza isimleriyle anılırlar. Anoreksiya Nervoza, aşırı zayıflama meraklılarında görülür. Bu hastalığa sahip kişiler, düşük kalorili beslenmeye yönelir, aşırı spor yapar ve ishal olmak için ilaç alırlar. Bulimiya Nervoza ise, aşırı yeme hastalığı olarak bilinir. Anlık olarak gelen yüksek seviyelerde yemek yeme atakları, peşinden pişmanlık ile gelir. Bu pişmanlığa bağlı olarak hastalarda kusma sorunu da görülür.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Kişilerin başından geçen kötü bir olay sonrasında sürekli o anları hatırlama, oldukça kolay biçimde irkilebilme, kötü rüyalar görme ve umutsuzluk gibi problemlere travma sonrası stres bozukluğu adı verilmektedir. Bu kötü olaylara örnek olarak doğal afetler, trafik kazaları, tacize uğrama ya da fiziksel saldırılar verilebilir. Bu tarz olaylar yaşayan ve travma sonrası stres bozukluğu görülen hastalarda depresyon ve anksiyete bozukluklar da yaşanabilir. Bu hastalık, ilaç tedavisi ve psikoterapiler ile çözüme kavuşturulabilir.

Sosyal Fobi Psikiyatri Hastalığı

Kaygı bozukluğu olarak da görülen sosyal fobi, beğenilmeme korkusu ve yargılanma korkusu olarak tanımlanabilir. Sosyal fobi hastalığı, kişilerin sosyal ortamlarda bulunmaktan korkmalarına sebebiyet verebilir. Bu hastalığa sahip bireyler, diğer insanların kendilerini beceriksiz, akılsız ya da kötü görebileceğini düşünerek, onların önünde konuşma yapmak, onlarla yemek yemek ya da sosyalleşmekten korkarlar. Bu hastalığın tedavisinde genel olarak psikoterapi öne çıkar. Zaman zaman ilaç tedavileri yapıldığı da görülmektedir.

Madde Bağımlığı ile Mücadele

Madde bağımlılığı yaşayan kişiler, herkesin yapabildiği normal davranışları sergilemek konusunda başarısız olurlar. Madde bağımlıları, kullandıkları maddenin kendilerine zarar verdiğini bildikleri halde yoksunluk duygusu ile mücadele edemedikleri için zararlı madde kullanımına devam ederler. Bu kullanım zaman içerisinde sürekli artış gösterir. Madde bağımlılığı tedavisi 2 ile 6 hafta arasında değişiklik gösterebilir. Hastanelerde madde bağımlılığı tedavi edilir ve tedavi psikiyatrik tedavi ile devam eder. Psikiyatrik tedavi, bağımlığından kurtulan hastaların devamlılığını sağlamak için büyük önem taşımaktadır.

Hiperaktivite Problemi ve Dikkat Eksikliği Psikiyatri Hastalığı

Bu hastalık genel olarak küçük yaşlarda kendisini gösterir. Yoğun olarak çocuklarda görülen hiperaktivite problemi ve dikkat eksikliği, çok fazla hareketlilik gösteren ve dikkatini tek bir yerde toplamakta güçlük çekenler için koyulabilen bir teşhistir. Bu hastalık toplumumuzda çok fazla önemsenmese de, ilerleyen yaşlarda çocukların hayatlarında tedavi edilemez yaralar açabilir. Tedavi edilmeyen bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bir çocuğun eğitim hayatına ve buna bağlı olarak geleceğine ciddi zararlar verebilir. Bu sebeple erken teşhis ve tedavi oldukça büyük önem taşımaktadır. Şüphe duyulan çocuklara nörolojik ve nöropsikiyatrik testler yapılır. Ardından doktorun uygun gördüğü şekilde ilaç ya da psikoterapi uygulanır.

Şizorfreni Psikiyatri Hastalığı

Şizofreni oldukça zor ve sıkıntılı bir hastalıktır. Şizofreni hastaları gerçek ile gerçek dışı olaylar arasında ayrım yapamazlar ve beyinleri olağan olarak düşünemez. Dolayısıyla hastalar fiziksel davranışlarını ve duygu – düşüncelerini kontrol edemez. Gelişme evrelerinde oldukça yavaş ilerleyen bu sinsi hastalık, eğer tedavi edilmez ise, ilerleyen yaşlarda oldukça ciddi sorunlara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla erken teşhis şizofreni hastalığında anahtar kelimedir. Bu hastalık, ilerlememesi adına antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilebilir. Yatarak tedavi de yoğun olarak kullanılan bir yöntemdir.

Cinsel Problemler

Kadınlarda vajinismus, erkeklerde ise iktidarsızlık olarak tanımlanan cinsel problemler, kişilerin hayatlarında derin psikolojik problemler doğurabilir. Öte yandan bu problemler psikolojik sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir. Bir diğer deyiş ile cinsel problemlerin hem kaynağı hem de sonucu psikolojik sorunlar olabilir. Eğer cinsel problemler yaşayan hastalarda patolojik bulgulara rastlanmaz ise, hastalar psikiyatri bölümüne gönderilebilir.

Anksiyete Bozukluk

Anksiyete bozukluklar, bir diğer adıyla kaygı bozuklukları, aniden karar verilmesi gereken durumlarda ortaya çıkabilir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi adına yaşanan normal bir duygudur. Ancak anksiyete bozukluk, kişilerin kaygı süreçlerini doğru yönetememesi sonucu ortaya çıkan ve kaygılanmasına sebep olan bir hastalıktır. Bu hastalık bireylerin sosyal hayatlarını derinden etkiler. Tedavisinde ilaçlar ve psikoterapi beraber uygulanır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk, kişilerin obsesyon adı verilen rahatsızlık yaşatan düşüncelere odaklanmaları ve bu durumdan kurtulmak için de kompulsiyon olarak tanımlanan davranışlar kazanmasıdır. OKB, kişilerin beyin bölgesinde bazı kısımların diğerlerinden daha fazla çalışması nedeniyle görülebilir. Öte yandan, geçmiş yaşamda yaşanan bir travma da OKB’ye neden olabilir. Hastalar, ilaç ve davranış terapileri ile tedavi edilmeye çalışılır. OKB hastalığı kendi kendisine geçebilen bir hastalık değildir.

Bipolar Psikiyatri Hastalığı

Bipolar, manik depresif veya iki uçlu duygu – durum problemi olarak da isimlendirilebilir. Bu hastalar, oldukça net iniş ve çıkışlar gösterebilir, hayat kaliteleri oldukça düşebilir. Manik dönem yaşayan hasta, oldukça enerjik olur ve taşkınlıklar yapan güçlü bir karakter olur. Depresif dönem ise tam tersi olur ve hasta hem depresyon hem de fiziksel çöküş yaşar. Hastalık, atak dönemleriyle maniklik ve depresiflik yaratır. Bunun dışındaki dönemlerde hastalar normaldir ve taşkınlık ya da depresyon görülmez. Bipolar bozukluk ancak ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.

Depresyon

Toplumumuzda sık görülen ruh ve sinir hastalıkları çeşitlerinden birisi de depresyondur. Depresyon, çok yaygın görülür ve kişilerin davranışsal, duygusal bozukluklar yaşamasına neden olur. Depresyon hastalığı yaşayan kişiler, devamlı mutsuz ve üzgün olurlar. Geçmiş yaşamda zevk alınan aktivitelerden keyif alamazlar, uyku düzeninde bozukluklar yaşarlar, yemek yeme alışkanlıkları değişiklikler gösterebilir. Psikoterapi ile tedavi edilebilen depresyon, ihtiyaç duyulması halinde ilaç tedavisiyle de kontrol altına alınabilir. Depresyon ancak kaynağındaki sebepler ortadan kaldırılarak tam anlamıyla bitirilebilir.

Psikiyatri Hekimlerimiz


⚠ Yasal Uyarı

Bu internet sitesinin içerikleri, siteye giriş yapan hastaların ve ziyaretçilerin güncel bilgilere ulaşabilmesi adına hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin, sağlık alanında tanı, tedavi ya da ilaç reçetesi gibi bir özelliği bulunmamaktadır. İnternet sitemiz, sağlıkla ilgili bütün konuların ancak, doktor muayenesi ile teşhis ve tedavi edilebileceğini savunmaktadır. Sitede yer alan bütün bilgiler doktor muayenesine teşvik amacıyla hazırlanmaktadır. Doğru bilgiyi her zaman doktorlardan alabilirsiniz. Sitede yer alan bilgilerin yanlış anlaşılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden internet sitemiz sorumlu değildir. Site içerisindeki bilgilerin kopyalanarak, başka internet sitelerinde kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitemizdeki bilgiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince, internet sitesinin sahibinin iznine bağlı olarak kullanılabilmektedir. Siteye giriş yapan tüm ziyaretçiler, yukarıda yer alan yasal uyarıyı bütünüyle ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.